Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • contrapalabra
 • controlhp
 • livela
 • Merlinka
 • Gixer
 • kusiol
 • flecks
 • ryfik
 • noresistance
 • stockholmsyndrome
 • kejt21
 • 0agus0
 • 3wavesmedia
 • Iriss
 • spiele247net
 • wdeszczubzy
 • shakeme
 • viszys
 • inpassing
 • ohshit
 • doctorfrederickchilton
 • fascinated
 • lonelygirl15
 • pulperybka
 • lookwatthecatbrot
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

December 06 2017

9179 50f8 420
9178 69e6 420
9177 7936 420
9175 b9a0 420
9174 e66a 420
Reposted byZurui Zurui
9173 e4c3 420
0716 3bf7 420
Twoje oczy mi się śnią
Nasz na wzgórzu jasny dom
— Jewsienia "Poplątana"
Reposted byramoneskamarlylee
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
3847 9c7d 420
8459 2360 420
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
6444 8e1b 420
Reposted fromamphetamine amphetamine viabanshe banshe
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabanshe banshe
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromDennkost Dennkost

December 05 2017

Reposted bydivijointskurwysynosiakaMezamebylejakamehhhborntomunch96elusivemyslowyzlewaleksandroweBrilliantKawaiiNamidainayaleksandraCannonballxersignofthemothhashkittylitterwujcioBatczajnikqanonimzdzirWlodarainsanedreamer
1641 3124 420
Reposted fromtfu tfu viashowmetherainbow showmetherainbow
6573 8012 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl